petek, 30. marec 2012

Amandma zavrnjen; župan dal obljubo, da je denar zagotovljen

Včerajšnja seja občinskega sveta je bila zanimiva. A v tem trenutku naj zapišem zgolj to, da amandma, ki sem ga spisal k Rebalansu 1 proračuna občine Škofljica 2012 z željo, da Lavrici jasno zagotovim sredstva za nakup zemljišča za športno igrišče, ni bil izglasovan. Tako popravljeni proračun za leto 2012 nima več postavke Nakup zemljišča za športno igrišče na Lavrici v višini 85.000 EUR. V razpravi je župan sicer zagotovil, da so sredstva zagotovljena v postavki Nakupi zemljišč – razno in da bo k nakupu občina pristopila takoj, ko se najde ustrezno zemljišče.

Ko sem zastavil vprašanje, zakaj potem ukinja postavko, je pojasnil, da jasno opredeljen oziroma namenski denar zvišuje cene zemljiščem, čeprav vemo, da je temelj za določitev cene uradna cenitev sodno zapriseženega cenilca. Na vprašanje, zakaj je potem postavka sploh bila dana v proračun za leto 2012, odgovora nisem dobil. Kot sem povedal na seji, gre očitno za sistem »korenčka in palice«. Razprava je šla tudi v smer, da se rebalans dela predvsem zato, da se zagotovi denar za novo vodno vrtino za vas Orle, katere prebivalci imajo težave s preskrbo s to življenjsko pomembno tekočino. Vrednost vrtine je bila ocenjena na približno 23.000 EUR. Posredno se je namreč namigovalo, da z vložitvijo amandmaja nasprotujem zagotovitvi sredstev za Orle. Naj zato še enkrat – čeprav je povsem jasno – poudarim, da sem predlagal zgolj to, da se denar iz postavke Nakup zemljišč – razno prenese, na točno definirano postavko, torej od tam, kjer je po županovih besedah denar za igrišče tako ali tako zagotovljen. Še več, menil sem, da bi občina lahko brez rebalansa izvedla vrtino, denar pa vzela iz splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena stroškom, ki v proračunu niso definirani. S tem se občinska računovodkinja Bojana Košiček Pergar sicer ni strinjala, direktor občinske uprave gospod Marko Podvršnik pa je poudaril, da pomanjkanje vode na Orlah ni tako urgentna zadeva, da bi denar črpali iz splošne proračunske postavke, saj vodo lahko dovažajo s cisternami.

Dejstvo je, da so županovi argumenti prepričali 7 svetnikov od 13 prisotnih, tako smo amandma podprli zgolj predlagatelj Iztok Petrič ter Nataša Spreitzer (oba NL Naša Lavrica), Jože Jurkovič (SLS) in Jože Žlahtič (SD). Dva sta bila vzdržana (Slavka Kregar (NSi) in Simona Kostrevc (SDS)), ostali proti. Ko sem pred glasovanjem pozval svetnike, naj glasujejo po lastni vesti, ker vem, da je župan pred sejo lobiral za zavrnitev amandmaja, se je oglasil zgolj svetnik Peter Pal (DeSUS) in pojasnil, da ga ni nihče prepričeval, kako naj glasuje, in da bo glasoval po lastni vesti.

O amandmaju sicer nihče od svetnikov ni razpravljal, torej argumentiral za ali proti, niti nisem prepričan, da so ga vsi natančno prebrali. Glede na zgoraj navedeno je jasno, da je bil amandma neškodljiv in ni nikomur nič jemal. Namen je bil zgolj v tem, da se sredstva za nakup zemljišča za športno igrišče na Lavrici transparentno navedejo v rebalansu proračuna za leto 2012. Očitno imajo nekateri radi meglo.